Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøpådriver i innkjøp i nye Kristiansand

Prosjektnavn: Klima- og miljøpådriver i innkjøp i nye Kristiansand
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 975 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser