Klimasats-prosjekt

Klima/miljøpådriver i innkjøp-Nye Kristiansand

Prosjektnavn: Klima/miljøpådriver i innkjøp-Nye Kristiansand
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 975 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser