Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Hallingdal

Prosjektnavn: Klimanettverk Hallingdal
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk