Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Jæren

Prosjektnavn: Klimanettverk Jæren
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk