Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Nordmøre

Prosjektnavn: Klimanettverk Nordmøre
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Kristiansund kommune
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk