Klimasats-prosjekt

Klimanettverk Sunnfjord

Prosjektnavn: Klimanettverk Sunnfjord
Fylke: Vestland (N)
Søker: Jølster kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk