Klimasats-prosjekt

"Klimanettverket i Vestfold og Telemark"

Prosjektnavn: "Klimanettverket i Vestfold og Telemark"
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Telemark fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet