Klimasats-prosjekt

Klimanøytrale kommunale bygningar

Prosjektnavn: Klimanøytrale kommunale bygningar
Fylke: Vestland (N)
Søker: Osterøy kommune
Tilskudd: 351 560
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt