Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling i matnæringen

Prosjektnavn: Klimaomstilling i matnæringen
Fylke: Viken (N)
Søker: LIER KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog

Tre-årig prosjekt som arbeider med klimatiltak i matnæringen og energirådgivning i landbruket.