Klimasats-prosjekt

Klimaomstilling i matnæringen

Prosjektnavn: Klimaomstilling i matnæringen
Fylke: Viken (N)
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog