Klimasats-prosjekt

Klimapartner Akershus

Prosjektnavn: Klimapartner Akershus
Fylke: Viken (N)
Søker: Akershus fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet