Klimasats-prosjekt

Klimapartnere – styrking av nettverk og satsing på grøn forretningsutvikling 2019–2020

Prosjektnavn: Klimapartnere – styrking av nettverk og satsing på grøn forretningsutvikling 2019–2020
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 460 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og –ledelse