Klimasats-prosjekt

Klimapartnernettverk Finnmark

Prosjektnavn: Klimapartnernettverk Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet