Klimasats-prosjekt

Klimariktig nybygging i antikvarisk spesialområde

Prosjektnavn: Klimariktig nybygging i antikvarisk spesialområde
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt