Klimasats-prosjekt

Klimasmarte folk, firmaer og landbruk

Prosjektnavn: Klimasmarte folk, firmaer og landbruk
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning, Lade annet, Landbruk og skog