Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i Klubben næringspark

Prosjektnavn: Klimatiltak i Klubben næringspark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Lenvik kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt