Klimasats-prosjekt

Klimavennleg barnehage i Aurland

Prosjektnavn: Klimavennleg barnehage i Aurland
Fylke: Vestland (N)
Søker: Aurland kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt