Klimasats-prosjekt

Klimavennleg fotballhall

Prosjektnavn: Klimavennleg fotballhall
Fylke: Vestland (N)
Søker: Flora kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt