Klimasats-prosjekt

Klimavennlig arealplanlegging

Prosjektnavn: Klimavennlig arealplanlegging
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HØYLANDET KOMMUNE UTVIKLING OG NÆRING
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging