Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bygging og planlegging i Nord

Prosjektnavn: Klimavennlig bygging og planlegging i Nord
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg, Holdning og undervisning, Samarbeid med næringslivet, Transportplanlegging

Alta kommune skal avholde en konferanse om klimavennlig utbygging i kaldere klima. Aktuelle tema vil være klima, geologi, areal- og transportplanlegging.

Relevante lenker