Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bygging og planlegging i Nord

Prosjektnavn: Klimavennlig bygging og planlegging i Nord
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Alta kommune
Tilskudd: 235 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg