Klimasats-prosjekt

Klimavennlig Fauske kulturhus

Prosjektnavn: Klimavennlig Fauske kulturhus
Fylke: Nordland (N)
Søker: Fauske kommune
Tilskudd: 146 250
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt