Klimasats-prosjekt

Klimavennlig landsbyutvikling – Ringebu 2040

Prosjektnavn: Klimavennlig landsbyutvikling – Ringebu 2040
Fylke: Innlandet (N)
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging