Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport og behandling av kloakkslam

Prosjektnavn: Klimavennlig transport og behandling av kloakkslam
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Lillehammer kommune
Tilskudd: 63 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt