Klimasats-prosjekt

Klimavennlige bygg

Prosjektnavn: Klimavennlige bygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HØYLANDET KOMMUNE UTVIKLING OG NÆRING
Tilskudd: 290 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt