Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp, analyse og indikatorer

Prosjektnavn: Klimavennlige innkjøp, analyse og indikatorer
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser