Klimasats-prosjekt

Kolbotn Barneskole og fleridrettshall

Prosjektnavn: Kolbotn Barneskole og fleridrettshall
Fylke: Viken (N)
Søker: Oppegård kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg