Klimasats-prosjekt

Kommunedeplan for Krøgenes - VIndholmen

Prosjektnavn: Kommunedeplan for Krøgenes - VIndholmen
Fylke: Agder (N)
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging