Klimasats-prosjekt

Kommunedeplan for Krøgenes-Vindholmen

Prosjektnavn: Kommunedeplan for Krøgenes-Vindholmen
Fylke: Agder (N)
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging