Klimasats-prosjekt

Kommunenettverk i Klimapartnere Agder

Prosjektnavn: Kommunenettverk i Klimapartnere Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: Aust-Agder fylkeskommune
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Nettverk