Klimasats-prosjekt

Kompetansehevande tiltak for miljøvennlige innkjøp

Prosjektnavn: Kompetansehevande tiltak for miljøvennlige innkjøp
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser

Den 31. mars 2020 arrangerte Miljødirektoratet webinar om klimakrav i kommunens anskaffelser. Der holdt rådgiver Anna Zäll, fra Ålesund kommune, en presentasjon om hvordan kommunene kan stille strengere klimakrav i sine innkjøp. Hør henne fortelle om arbeidet så langt i opptaket under.

Relevante lenker