Klimasats-prosjekt

Koordinering av nasjonal hydrogenflåtebestilling

Prosjektnavn: Koordinering av nasjonal hydrogenflåtebestilling
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 1 260 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen, Anskaffelser, Samarbeid med næringslivet