Klimasats-prosjekt

Kortreist kvalitet kommunenettverk

Prosjektnavn: Kortreist kvalitet kommunenettverk
Fylke: Vestland (N)
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk