Klimasats-prosjekt

Lade punkter kommunale tjensestebiler

Prosjektnavn: Lade punkter kommunale tjensestebiler
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 1 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler