Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur på driftsstasjoner

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur på driftsstasjoner
Fylke: Oslo (N)
Søker: Bymiljøetaten
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler