Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur på driftsstasjoner

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur på driftsstasjoner
Fylke: Oslo (N)
Søker: BYMILJØETATEN
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal etablere 35–40 ladepunkter til kommunale tjenestebiler og ladestasjon til elektrisk driftsbåt.

Relevante lenker