Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur
Fylke: Viken (N)
Søker: Akershus fylkeskommune
Tilskudd: 93 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet