Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for biler i Åsnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt for biler i Åsnes kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Åsnes kommune
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler