Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkt for kommunale tjenestebiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: HARSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler