Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tjenestebiler i Orkdal kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt for tjenestebiler i Orkdal kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ORKDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler