Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkt for tjenestebiler
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler