Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE, STRATEGI OG UTVIKLING
Tilskudd: 425 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler