Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bærum kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter i Bærum kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Bærum kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler