Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale elbiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Stange kommune
Tilskudd: 560 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler