Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner kommunale tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler