Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner til kommunale tjenestebiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler