Klimasats-prosjekt

Lån en elsykkel – tilbud til innbyggere i Rana

Prosjektnavn: Lån en elsykkel – tilbud til innbyggere i Rana
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel