Klimasats-prosjekt

MaaS 2 - Mobilitet for nye Bodø rådhus

Prosjektnavn: MaaS 2 - Mobilitet for nye Bodø rådhus
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel