Klimasats-prosjekt

Mål: 50 % klimagassreduksjon Kleppeloen skule

Prosjektnavn: Mål: 50 % klimagassreduksjon Kleppeloen skule
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Klepp kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt