Klimasats-prosjekt

Matsvinn og klimavennlig mat i Østre Toten kommune

Prosjektnavn: Matsvinn og klimavennlig mat i Østre Toten kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 555 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat