Klimasats-prosjekt

Menneske og Maten

Prosjektnavn: Menneske og Maten
Fylke: Vestland (N)
Søker: FITJAR KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Mat