Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk spuntmaskin

Prosjektnavn: Merkostnad innkjøp elektrisk spuntmaskin
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bybanen Utbygging - Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 1 230 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy