Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk spuntmaskin

Prosjektnavn: Merkostnad innkjøp elektrisk spuntmaskin
Fylke: Vestland (N)
Søker: BYBANEN UTBYGGING - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 230 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Bybanen Utbygging ved Hordaland Fylkeskommune fikk støtte til anskaffelse av en hel-elektrisk spuntmaskin.

Resultater

I planleggingsfasen kom det fram at en hel-elektrisk spuntmaskin krevde mye strøm. For å dekke strømbehovet var en mulig løsninge å rigge en høyspentledning på anlegget. For å unngå dette og med hensyn til sikkerhet, ble det sett etter andre løsninger. En hybrid løsning, der selve boreriggen var 100 % elektrisk via en batteripakke var tilgjengelig på markedet. På bakgrunn av store dimensjoner på spuntrør var det behov for ekstra kraft. Dette behovet ble dekket ved å koble på en kompressor, som i prosjektperioden skal gå på bærekraftsertifisert og palmeolefri HVO diesel.

Erfaringer

  • Spuntriggen har så langt kun vært brukt i 1 måned. Driftstiden har dermed ikke vært lang, men erfaring med transport og rigging oppleves å være tilsvarende som for dieseldrevet utstyr.
  • Opprigging av ladestasjoner må planlegges i nærheten av arbeidsplass. Dette har gått greit, da kravet til strømkapasitet har vært akseptabelt.
  • Batteriet lades ved å plugge en kontakt direkte inn i maskinen. Det er ikke behov for omformer eller annet utstyr, kun et strømskap i nærheten.
  • Batteriet blir ladet gjennom natten. Med 63amp og 400 volt tar det omtrent 12 timer å lade batteriet. Det er mulig å redusere ladetiden til ca. 7‐8 timer, dersom  ladespenning er 125 amp.
  • I forholdt til driftstid har riggen virket veldig bra med tilsvarende kapasitet som ved fossile maskiner. Batterikapasitet om vinteren er ennå ikke testet, og det kan ha innvirkning på driftstid.
  • Leverandør av riggen, Hercules, har begynt å få erfaringstall på denne type maskin i forhold til samme type på diesel. Det er ved nåværende tidspunkt for tidlig å konkludere med borekapasitet, strømforbruk, m.m. Den umiddelbare erfaringen, uten at dette er dokumentert, er imidlertid at borekapasiteten er god og muligens bedre enn tilsvarende på diesel.
  • Maskinistene melder at det er en tilvenning å gå over til lydløs elektromotor, da med tanke på belastning av maskin. De sier at det er vanskeligere å oppfatte at maskinen går "tungt". Dette har ført til et tilfelle med brekkasje av borstang.
Relevante lenker