Klimasats-prosjekt

Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden

Prosjektnavn: Miljøbygg barnehage og skule Sæbø, Hjørundfjorden
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørsta kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg