Klimasats-prosjekt

Miljøfokusert knutepunktutvikling.

Prosjektnavn: Miljøfokusert knutepunktutvikling.
Fylke: Agder (N)
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt