Klimasats-prosjekt

Miljøgate til Campus Vestfold

Prosjektnavn: Miljøgate til Campus Vestfold
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging